Jubileusze z kobietami pod rękę

Nie, niestety nie wiem, jak dokładnie miały się sprawy kobiet na Śląsku (a więc i w Tarnowskich Górach) przed 100 laty, gdy znajdował się on w granicach państwa niemieckiego, które przechodziło burzliwe wydarzenia po Wielkiej Wojnie. Dowiedziałam się jednak, że dla kobiet niemieckich prawo wyborcze wprowadzono 12 listopada 1918r. (weszło w życie 30 listopada tegoż roku) a kobietom w sąsiedniej Polsce, tuż po odzyskaniu przez nią niepodległości, Naczelnik Państwa nadał je nieco później – 28 listopada 1918r. Jak długą i jak trudną drogę obywatelki obu państw pokonały idąc po nie do celu? Traktuje o tym wiele publikacji, podobnie jak i o innych kwestiach takich jak wybór między modelami emancypacji a tradycjonalizmem.

Nadanie kobietom praw wyborczych nie poszło w parze z innymi aktami prawnymi ich dotyczącymi. Problemem stała się ustawa celibatowa a także inne przepisy związane z np. warunkami pracy, edukacją na wyższych uczelniach, opieką zdrowotną nad matką i dzieckiem, świadomym macierzyństwem, zrzeszaniem się itd. Takie zagadnienia rozwiązywano przez długie, długie dziesięciolecia, także i po drugiej wojnie światowej.

W 2019r. będziemy obchodzić również jubileusz – 100. rocznicę pierwszych wyborów w niepodległej Polsce, w których kobiety oddały swe głosy i w których kandydowały. Tak więc z kończącym się bieżącym rokiem nie ucichną głosy mówiące o reprezentantkach płci żeńskiej, które to pojawiły się na płaszczyźnie politycznej. I chociaż czeka nas drugi rok świętowania, to będzie ono raczej skromne, sądząc po tegorocznych, słabo widocznych obchodach.