Ślązacy tu, Ślązacy tam...

ŚLĄSK PONAD WSZYSTKIE REGIONY! Ślązacy mądrzy i wykształceni! Zaprzeczy ktoś? Spróbuję odeprzeć negację.
Bogate w dobra naturalne terytorium Górnego i Dolnego Śląska, niegdyś stanowiące spójną całość bogate było też swymi mieszkancami, bogatymi w potencjał intelektualny.
Nazwisko jednego z urodzonych na Śląsku (obecnie w granicach województwa opolskiego), w niewielkiej wiosce Topola, między Sremem a Sławęcinem, w pobliżu Kamieńca Ząbkowickiego, dnia 28 stycznia 1690 roku, wymienię tutaj z przyjemnością i wręcz wzruszeniem. Dlaczego ze wzruszeniem?
Friedrich Bernhard Werner - pracowity rysownik i podróżnik obdarował nasze miasto cennym darem - wykonał najbardziej chyba znany z wizerunków Tarnowskich Gór znany jest chyba wszystkim tarnogórzanom, a jeśli nie ... Hmmm... Cóż mam powiedzieć? Kieruję pod adres budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 , na pierwsze piętro, do sali nr 40, w której to na jednej ze ścian znajduje się reprodukcja tej barwnej ryciny.
Podczas moich krótkich podróży ze Śląska na Śląsk niejednokrotnie spotykam się w tych dużych ale i maleńkich nawet miejscowościach, od stolicy Sląska - Wrocławia, przez Jawor, gdzie znajduje się podobny do tarnogórskiego ratusz, do małego Izbicka, z wizerunkami autorstwa Wernera.
Obraz tarnogórskiego rynku i sąsiadujących z nim zabudowań jest mi jednak najbliższy - to nie tylko "portret" mojego miasta ale "aż portret", gdyż wykonany ręką syna naszej ślaskiej ziemi. A co, może nie?