Część 3 - krótka

...Część 3 . bardzo krótka.

Młody człowiek, przemiły i z pewnością kompetentny (wymienialiśmy informacje nt Śląska historycznego i współczesnych realiów) oprowadzał jednoosobową wycieczkę po zamku raciborskim. Czyli mnie. O faktach dotyczących tego miejsca każdy zainteresowany internauta poczyta sobie w wybranych przez siebie źródłach lub przyjedzie do Raciborza na konfrontację z rzeczywistością.
A co do zapowiedzianego tematu ostatniej części moich wspomnień w zakresie trzeciego wyznania, z którym zetknęłam się podczas pobytu w tej dawnej stolicy Górnego Śląska to… Będzie krótko: młody przedstawiciel lokalnej inteligencji wspomniał, że jest członkiem miejscowej prawosławnej wspólnoty religijnej obok rzymsko-katolickiej i starozakonnej; wszystkie trzy zgodnie żyją obok siebie. A ja dopowiem: chwała im za to!