To właśnie 11 sierpnia przed 121 laty

W 121 lat po wydarzeniu jakim była uroczysta sesja rady miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 11 sierpnia 1899 roku, może warto wspomnieć o kilku faktach.

1. Była to pierwsza z sesji tego organu władzy lokalnej w nowym ratuszu wzniesionym w mieście pod numerem 4 przy Rynku.
2. Autorem projektu był Herman Guth, ten sam, który wcześniej zaprojektował bardzo podobny do tarnogórskiego ratusz w innym śląskim mieście – w Jaworze
3. W 120. rocznicę (w dniu 11 sierpnia 2018r.) kilka nieformalnych ale realnych osób reprezentujących dobrowolnie społeczność lokalną, spontanicznie zgromadziło się przed ratuszem o godzinie 12:00. Wspólnie wysłuchaliśmy bicia kuranta zegara ratuszowego i hejnału oraz złożyliśmy symboliczne życzenia (każdy własne).
O ratuszu można przeczytać w artykule napisanym z tej okazji a odnoszącym się również i do drugiego ratusza, tego w Jaworze, które jak nasze TG zajmuje miejsce wśród innych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na marginesie dodam, że ratusz i wpis do UNESCO to nie jedyne, co łączy nasze miasta.

Do rzeczy. Artykuł o dwóch ratuszach można przeczytać w numerze 96 czasopisma Montes Tarnovicensis http://www.montes.pl/montes_/index.php?option=com_content&view=article&id=105