Święto za świętem

Właśnie dobiega końca jedno z mniejszych świąt - Dzień Babci. Niedługo rozpocznie się pokrewne mu - Dzień Dziadka. Bardzo miło brzmią nazwy tych świat, prawda?
Babcia, dziadek.Oma a opa. Starka i starzik. Wszyscy oni, każda para są (albo byli) z nami - wnuczętami.
Dużo dobrego naszym nie tak jeszcze oddalonym w przeszłość przodkom i "praszczurom" życzę! Nie zapomnijcie uściskać
Solenizantów realnie lub chociaż wirtualnie! Złożyć czy wysłać życzenia!

JO IM PIYKNIE WINSZUJA!

Wam, Babcie i Dziadkowie, którzy pochodzicie stąd, ze Śląska, albo przybyliście na tę śląską ziemię i wybraliście ją na swój dom, na swoją małą ojczyznę, życzę wiele dobra doznanego od wnuków!
Po tarnogórsku życzę - szczerze i serdecznie!
.........................................
PS. W ramach wspomnień załaczam wycinek z Tygodnika Gwarek na temat... chyba aktualny.