Czy zdążysz?

Pola odkrywek, pola szybów i szybików, warpie, pingi, piny.
Pola górniczej eksploatacji Anno 2020 wyglądają … No właśnie, jak? Pokrótce opiszę. Jednym z etatów przejściowych w ewolucji-rewolucji przemysłowej były również pola ale pola upraw rolnych. Nasypy pod torami kolejki wąskotorowej zmieniły się w drogi śródpolne, później drogi te zalano asfaltem, który stanowi dowód „wyższości” człowieka nad naturą. Obecnie …
Wyjdź na samotny spacer, przebiegnij sam po piaszczystych czy gliniastych albo błotnistych ścieżkach i dróżkach, przejedź rowerem nieutwardzonymi, niewyrównanymi jeszcze nawierzchniami szlaków dawnej sieci podjazdów dla wagoników, wozów konnych i wózków ciągnionych przez dzieci, kobiety i pomocników wykwalifikowanych górników. Rozejrzyj się obracając w miejscu wokół siebie o 360 stopni. I zapamiętaj szczątki jeszcze nie zmumifikowane, nie zamknięte w betonowym sarkofagu ludzkich celów, planów, marzeń… I jeszcze…
Zdążysz?