W srebrnych miastach pomniki są

Przy okazji odsłonięcia kolejnego już … hmmm… pomnika (?), figury (?), rzeźby (?) tzw. gwarka (a może jednak dawnego górnika), na myśl przyszły mi widziane jakiś czas temu figury innych postaci. To kamienne rzeźby żołnierzy pruskich epoki napoleońskiej znajdujące się w „srebrnym”, tak jak Tarnowskie Góry, mieście: w Srebrnej Górze na Dolnym Śląsku. Znajdują się w obrębie części centralnej miejscowości m.in. w rynku i przy okolicznych uliczkach.

Pierwsza postać, nazwana umownie „pomnikiem żołnierza”, przedstawiona w zgodnym z prawdą historyczną mundurze, z charakterystycznym kapeluszem na głowie, znajduje się obok fontanny, o ile mi wiadomo, od 2010 r. Inne sylwetki stawiane były w późniejszym czasie w pobliżu tej pierwszej, przy drodze prowadzącej do twierdzy.

Oprócz nich istnieje w Srebrnej Górze stary pomnik poświęcony żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej, pochodzącym z tej właśnie miejscowości. Nie jest to pomnik anonimowy, bowiem nazwiska poległych mieszkańców zapisano na tablicach z czerwonego piaskowca; płyty te zostały jednak zdjęte w nieznanych okolicznościach.

O ile więc nasze miasto jest miastem górniczym, o tyle ta niewielka miejscowość dolnośląska ma charakter „militarny” a zaludniają je obie mężczyźni w mundurach. A ci różnią się nie tylko wyglądem lecz także dostępnością. Bowiem do każdego pomnika żołnierza można się zbliżyć, podejść, obejrzeć z bliskiej odległości a nawet dotknąć, o tyle niektórzy tarnogórscy „ludzie pracy” ustawieni zostali w raczej mało dostępnych dla zainteresowanego miejscach.