Jak to działa część 2 A

Jak to jest na sesji po przyjęciu uchwały? „§ 8 ... Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta” i jeszcze „§ 10 ...wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.” Albo: ”...wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„Wchodzi w życie” taka podjęta uchwała, kiedy jej Rada poleci wejść ale czasem może nie dojść, bo wraca od Wojewody. Tamże prawnicy-urzędnicy ją sprawdzają pod względem formalnym, weryfikują słowko po słówku, wypatrują kropeczki lub jej braku i mogą przypiąć się znienacka do szczegółów szczególików albo i ukrytego bubla kolubryniastego (Czy się zdarza? No cóż, urzędnicy gminni jak i wojewódzcy nie są nieomylni; jak to ludzie) i ... buch! Zwracają uchwałę do Burmistrza, do Przewodniczącego Rady, do poprawki, do komisji, do sali sesyjnej pod obrady Rady, bis!

No taaaak... Wróciła dajmy na to uchwała z ważnego Urzędu Wojewódzkiego w glorii i dobrym nastroju, bowiem nikt jej nie pokreślił ani powykreślał, nie ponadgryzał czy poodłamywał, niczego jej nie podoklejali czy podopisywali. Sama perfekcja i delicja, mniam, mniam. Gotowa do konsumpcji czyli realizacji przez Urząd Miejski. Sztućce czyli narzędzia administracyjne w ruch. I naaaaprzód! Można już : zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW, udzielać pomocy finansowej Powiatowi, wesprzeć finansowo rozwój sportu, przejąć na własność gminy pojazd , określić zasady czegoś tam, nadać nazwę drodze, ustalić wysokość opłaty adiacenckiej, wydzierżawić nieruchomości gruntowe, zmienić statut, dokonać zmian w uchwale budżetowej itd., itp.


Na pyszczydła maszkar (-onów) napatrzeć można się codziennie, nie tylko w ratuszu. Pocztówkę umieszczam dzięki uprzejmości Pani Ani Sopuch - przewodniczki projektu "Żywa historia Tarnowskich Gór" realizowanego w Zespole Szkół Bodowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Krótkie artykuły będące tekstami z tego projektu drukuje "Gwarek". Poważnie też pisze na ten temat Pan Redaktor Zbigniew Markowski  w www.tg.net.pl