Znaki czasu.

Bardzo podniosła uroczysta niedzielna msza święta, z władzami samorządowymi, panią senator, panem posłem, panem sędzią Trybunału i 5 pocztami sztandarowymi zamówiona została przez  Rodziny Katyńskie z Tarnowskich Gór. Znaki czasu i kazanie proboszcza (piękne!) o autorytetach współczesności nasunęło mi skojarzenie z piosenką Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Chór męski z Rept na chórze kościelnym zastałam jeszcze niezorganizowany. Po kilku minutach doskonale rozstawieni panowie zaśpiewali przejmująco ze wzruszeniem i powagą. Głosy ich brzmiące jednolicie kojarzyły mi się z głosami żołnierzy maszerujących w kolumnie.

Za mundurem pani strażniczki miejskiej podążali pozostali członkowie pocztu Sztandaru Tarnowskich Gór

Dwie ofiary zasłabnięcia odnotowała moja pamięć: w poczcie jednego sztandaru przewidziano zastępstwo ale drugi poczet został zdekompletowany (harcerze, chudzinki bez śniadanka)

Jutro sesja RM, dzisiaj – koniec zajęć. No to teraz ...spam! :-)
CDN