INAUGURACYJNA SESJA TARNOGÓRSKIEJ RADY MIEJSKIEJ

Na dzisiejszej (piątkowej) sesji radni wybrali prezydium rady, składy i przewodniczących komisji, oprócz ślubowania zajęli się także pierwszymi uchwałami merytorycznymi. Sesję jako radny senior otworzył Ewald Opuchlik. W głosowaniu przewodniczącym Rady Miejskiej został Tomasz Olszewski. Zastępcami przewodniczącego zostali Marek Jaworski i Franciszek Nowak. Z tego miejsca chciałbym całej trójce serdecznie pogratulować!

W czasie sesji zdecydowaliśmy o zmianach w uchwale budżetowej na rok 2014, wyraziliśmy zgodę na udział miasta w unijnym programie „Gimnazjalista w SzOK-u”, ustaliliśmy stawkę opłat za wodę i ścieki, zarobki burmistrza, przedstawiono im także projekt budżetu na rok przyszły. Według prognoz przychody miasta wyniosą w 2015 roku 262 mln zł, wśród nich wydatki majątkowe wyniosą ponad 89 mln zł.

Podczas sesji powołano komisje i wybrano ich prezydia. Liczba komisji zwiększyła z siedmiu do dziewięciu. Nowymi są: komisja sportu i kultury – drugą ochrony środowiska.

Szefem komisji budżetowej został Feliks Kowalski, Komisji Rewizyjnej Ewald Opuchlik, Praworządności i Bezpieczeństwa Tadeusz Stasiak, Ochrony Środowiska Stefan Zientkowski, Kultury i Sportu Grzegorz Waloszczyk, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Tadeusz Torbus, Komunalizacji Mienia Piotr Gładki, Edukacji Stanisław Beśka, a Komisji Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich Tomasz Nawrat.

Zostałem wybrany na funkcję zastępcy przewodniczącego komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich (K ds. RPMiFE). Jestem również członkiem komisji ds. Edukacji (K ds. E) oraz Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych (K ds. RZiSS).