Moje pieniądze w moim mieście!

„Moje pieniądze w moim mieście. Zostaw 1% podatku w Tarnowskich Górach”

Zostawiłeś już 1 % podatku w Tarnowskich Górach?
Pod hasłem "Moje pieniądze w moim mieście" burmistrz Arkadiusz Czech zachęca do oddawania jednego procenta podatku Organizacjom Pożytku Publicznego działającym na terenie Tarnowskich Gór.

Lista OPP zarejestrowanych w Tarnowskich Górach:
1. "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O." KRS 0000268470
2. STOWARZYSZENIE SZACHOWE STRZYBNICZANKA TARNOWSKIE GÓRY KRS 0000290213
3. TARNOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE-UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU KRS 0000292175
4. STOWARZYSZENIE "CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH" KRS 0000307609
5. FUNDACJA VEOLIA WODA KRS 0000315464
6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH KRS 0000316786
7. FUNDACJA "ŚWIADOMI RODZICE" KRS 0000334655
8. TOWARZYSTWO SPORTOWE "ISKRA" LASOWICE Z SIEDZIBĄ W TARN. GÓRACH KRS 0000001330
9. STOWARZYSZENIE "SERDECZNI" Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH KRS 0000001715
10. "HOSPICJUM KRÓLOWEJ POKOJU" KRS 0000003495
11. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT "CICHY KĄT" KRS 0000015556
12. AUTOMOBILKLUB TARNOGÓRSKI KRS 0000035562
13. SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE CHIRURGII OKA KRS 0000177798

Więcej informacji na stronie Urzędu - Tarnowskie Góry Urząd Miasta