JOW-y

W dniu 17 czerwca 2015r. Rada Miejska w Tarnowskich Górach na wniosek grupy radnych przegłosowała projekt uchwały w sprawie apelu do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu. Z pośród 22 radnych obecnych na sali, 20 oddał głos za, 2 dwóch było przeciwnych. Miło mi wspomnieć w tym momencie o fakcie, iż byłem inicjatorem tej uchwały. Od lat jestem gorącym zwolennikiem wprowadzenia w Polsce JOW-ów. W 2013 roku koordynowałem zbiórkę podpisów na rzecz wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych (Ruch Jow - ZMIELENI). Uważam, że jednomandatowe okręgi wyborcze to prosty, a zarazem bardzo sprawiedliwy wybór posłów na Sejm RP. Raz na cztery lata rozliczymy konkretną osobę, a nie partię polityczną. Poseł będzie czuł zdecydowanie większą odpowiedzialność w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków i składanych obietnic, a sami wyborcy raz na cztery rata będą mogli rozliczyć takiego posła z wykonanej pracy na rzecz ich lokalnej społeczności.

Temat powyższej uchwały był także poruszany w Informacjach 7 Dni z dnia 18.06.2015r. Zachęcam do obejrzenia ...i udziału we wrześniowym referendum.