Organizacja ruchu w centrum – powiedz co myślisz!

Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej organizacji ruchu drogowego w centrum naszego miasta. Czy należy ograniczyć parkowanie w centrum miasta? Jakie elementy organizacji ruchu wprowadzić w obrębie starówki? Jak zagospodarować przestrzeń w centrum Tarnowskich Gór, aby poprawić jakość życia wszystkich mieszkańców? Ankieta to wstęp do publicznych konsultacji w związku z przygotowywaniem na zlecenie Urzędu Miejskiego dokumentu pn. „Strategia organizacji ruchu drogowego w centrum Tarnowskich Gór”.

Celem ankiety jest zaplanowanie działań prowadzących do zwiększenia atrakcyjności ścisłego centrum miasta oraz stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców naszego miasta. Jako ścisłe centrum miasta (w ankiecie) należy rozumieć rejon ograniczony następującymi ulicami w Tarnowskich Górach (bez tych ulic): Legionów, Bytomska, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Powstańców Śląskich, Opolska, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego.

Załączoną ankietę należy wydrukować, wypełnić i złożyć do dnia 15 października br. w Punkcie Informacji o Mieście - Rynek 4 lub w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach - ul. Piastowska 8. Jeżeli nie macie Państwo możliwości wydrukowania ankiety w domu można ją otrzymać w wyżej wymienionych miejscach.

Ankietę można pobrać klikając tutaj.