Wytyczamy obszary rewitalizacji - ankieta!

Powstaje kolejny dokument strategiczny dla naszego miasta. Tym razem jest to „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022”. Do końca stycznia zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie podstawą do wytyczenia obszarów zdegradowanych, wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych.

Ankieta dostępna jest pod adresem LINK. Wypełniać można ją do 26 stycznia br. Za pomocą ankiety macie Państwo możliwość dokonania oceny Tarnowskich Gór jako miejsca zamieszkania oraz określenia najważniejszych problemów (społecznych, gospodarczych, przestrzennych), z którymi miasto powinno się zmierzyć i wziąć pod uwagę planując działania rewitalizacyjne. Państwa opinie będą dla nas nieocenionym źródłem informacji.

Rewitalizacja to, zgodnie z definicją, kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe czyli powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany. Więcej na temat programu rewitalizacji znajdą Państwo TUTAJ.