Konkurs ofert - „Wydarzenia kulturalne w roku 2016”

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydarzenia kulturalne w roku 2016”. Celem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/podmiotów na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowskie Góry w roku 2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Jako członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i z-ca Przewodniczącego Komisji Konkursowej zachęcam wszystkie uprawnione podmioty oraz organizacje pozarządowe do uczestnictwa w konkursie. Na realizację zadań w roku 2016 przeznaczono kwotę: 130.000 zł. Zadanie realizowane jest w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Dotowane mogą być zadania realizowane na terenie lub poza terenem Gminy Tarnowskie Góry na rzecz mieszkańców miasta i promowania kultury Tarnowskich Gór. Termin składania ofert mija 29.01.2016 o godzinie 15.00.

Więcej informacji znajdą Państwo - TUTAJ.