Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015 – 2022

Śródmieście-Centrum, Stare Tarnowice, Strzybnica, Sowice to dzielnice w obrębie których wytyczone zostały wstępnie obszary wymagające interwencji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 – 2022. Opracowaniem gminnego dokumentu zajmuje się wyłoniona w przetargu firma Eu-Consult. To dopiero wstępny etap prac nad programem, w kolejnym mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje projektów, które mogłyby zostać zrealizowane na obszarach zdegradowanych. Wczorajsze warsztaty mające na celu wskazanie problematycznych miejsc w naszym mieście zostały zorganizowane wczoraj i cieszyły się dużą aktywnością obecnych na sali mieszkańców. Zostaliśmy podzieleni na cztery grupy, następnie każda z grup zajmowała się jedną ze wskazanych dzielnic. Wspólnie wskazaliśmy problemy oraz atuty danej dzielnicy, odnosząc się do konkretnych miejsc i ulic. Poniżej kilka zdjęć z naszych warsztatów ;)

Zdjęcia zapożyczone m.in. od Strefa STA.