Zebrania Rad Dzielnic

Tegoroczne spotkania Rad Dzielnic zaplanowano na kwiecień oraz maj. Spotkania stanowią doskonałą okazję do podyskutowania z władzami swojej dzielnicy, burmistrzem i jego zastępcami, radnymi Rady Miejskiej oraz urzędnikami magistratu o najnowszych przedsięwzięciach realizowanych w Tarnowskich Górach, planach remontowo – inwestycyjnych gminy oraz problemach poszczególnych dzielnic.

Terminy spotkań:

 • Opatowice - 1 kwietnia 2016 r., godz. 17:00 – Świetlica Miejska Nr 3, ul. Pastuszki 9
 • Sowice - 5 kwietnia 2016 r., godz. 17:00 – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Słowackiego 34
 • Śródmieście – Centrum - 12 kwietnia 2016 r., godz. 17:00 – Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. J. III Sobieskiego 5
 • Strzybnica - 15 kwietnia 2016 r., godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Armii Krajowej 1
 • Osada Jana - 19 kwietnia 2016 r., godz. 17:00 – siedziba Rady Dzielnicy, ul. Słoneczników 41
 • Pniowiec - 28 kwietnia 2016 r., godz. 17.00 – Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Jagodowa 27
 • Stare Tarnowice - 5 maja 2016 r., godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Litewska 6
 • Rybna - 10 maja 2016 r., godz. 17:00 – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, ul. Powstańców Warszawskich 42
 • Lasowice - 12 maja 2016 r., godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Leśna 23
 • Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne - 17 maja 2016 r., godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Korola 38a
 • Repty Śląskie - 20 maja 2016 r., godz. 17:00 – Świetlica Miejska Nr 1, ul. Wincentego Witosa 61