Posprzątaj po swoim psie

W związku z licznymi prośbami mieszkańców o dodatkowe kosze na zwierzęce nieczystości, przesyłam wykaz aktualnie ustawionych koszy przeznaczonych na zwierzęce nieczystości. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że złożyłem interpelację z propozycjami nowych lokalizacji (po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami) oraz skierowałem prośbę o rozpoczęcie akcji promującej sprzątanie po swoim czworonogu.

CENTRUM:
 • Wyszyńskiego (Park Miejski)
 • Korczaka
 • Bończyka
 • 9-go Maja
 • Graniczna / Monte Casino
 • K.Miarki / Legionów
 • Plac Żwirki i Wigury
 • Jana III Sobieskiego (plac zabaw)
 • Pl. Gwarków
 • Rynek
 • Odrodzenia/ Strzelecka
 • Strzelecka
 • Park Strzelecki
 • Sienkiewicza (przychodnia dla zwierząt)
 • Piłsudskiego
 • Krakowska
 • Wyszyńskiego (Park Miejski)
 • Mickiewicza / Kościuszki
 • Sienkiewicza / Styczyńskiego (skwer)
 • Opatowicka (pas zieleni za sklepem „Żabka”)
 • Nakielska nr 23 (pas zieleni)
 • Zamkowa / Legionów (pas zieleni)
 • Gruzełki (pas zieleni)
 • Zamkowa (pas zieleni -sklep „Rzemieślnik”)
 • Gliwicka nr 30 (pas zieleni)
 • Kard.Wyszyńskiego (wejście do parku)
 • Cebuli / Wyspiańskiego
 • Cebuli / Staropolska
  Osiedle Przyjaźń:
 • Morcinka
 • Kard.Wyszyńskiego k/przedszkola
 • Litewska/Szwedzka
 • Bałkańska
 • Francuska
 • Francuska nr 15 -17 (teren MTBS kosze zielone)
 • Francuska / Janasa (teren MTBS kosze zielone)
 • Poczdamska
 • Opatowicka
 • Łotewska
  Osada Jana:
 • Słoneczników naprzeciwko pawilonu handlowego
 • Kolorowa
 • Słoneczników przy szkole podstawowej
 • Narcyzów
 • Miodowa
  Lasowice :
 • Fabryczna
 • Andersa Nr 33 (plac zabaw)
  Bobrowniki:
 • Odnowiciela (plac zabaw)
 

 
   

  Poniżej jeszcze kilka cennych informacji zapożyczonych od Fundacji "Podaj Łapę":

  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

  • Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
  • niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na klatce schodowej i innych pomieszczeniach wspólnego użytku a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.
  • stały i skuteczny dozór nad zwierzęciem,
  • wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec,
  • prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającym otoczeniu – w nałożonym kagańcu,
  • uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za rasę agresywną.

  Zabrania się:

  • wyprowadzania zwierząt na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu takich jak: piaskownice, boiska sportowe, place zabaw, itp.,
  • wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
  • zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.