Petycja w obronie rodziców z Białogardu

Brak zdolności do podjęcia dialogu z rodzicami to w placówkach polskiej służby zdrowia często obowiązujący standard. Na szczęście nie we wszystkich. Ale nawet w Tarnowskich Górach mógłbym wskazać miejsca gdzie wysłuchanie pacjenta, czy jego opiekuna traktowane jest jako męcząca konieczność. Jednakże to co wydaje się, że miało miejsce na jednej z bialogardzkich porodówek przechodzi wszelkie granice. I bynajmniej nie chodzi tutaj o to czy jesteśmy za szczepieniem, czy przeciwko (ja jestem za "szczepieniami ochronymi" ), to nie jest sednem sprawy. Oburzajace wydaje się to, że zarówno personel medyczny jak i organy orzekające przeoczyły, że priorytetem musi być spokój dziecka i matki w świeżym połogu. Gdzie był posłuch zasady: "po pierwsze nie szkodzić"? Trudno także nie powędrować myślami do biblijnego, salomonowego sądu...
Na marginesie i przy okazji sugeruję tu przyszłym rodzicom żeby dobrze zapoznali się ze standardami jakie panują na porodówce, którą chcemy wybrać jako miejsce przyjścia na świat naszych pociech. Naprawdę wiele śląskich szpitali zdołało wdrożyć nowoczesne metody opieki okołoporodowej (np. Gliwice, Bytom ...). Jeśli rodzic sam nie zażąda, dzieci nie są myte tuż po urodzeniu, rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na szczepienia, umożliwia się"kangurowanie"noworodków przez ojca, istnieją też poradnie laktacyjne.

Poruszony apelem ojca dziecka udostępniam tu linki do petycji mającej powstrzymać pościg policyjny za rodzicami i dzieckiem, także link do oświadczenia jakie w serwisie Youtube opublikował ojciec noworodka.

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Burmistrz_Bialogardu_Krzysztof_Baginsk
i_Zatrzymajmy_poscig_za_rodzicami_dziecka_ktorzy_odmowili_szczepienia/?cQFD
Qjb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-446810-Burmist
rz_Bialogardu_Krzysztof_Baginski_Zatrzymajmy_poscig_za_rodzicami_dziecka_kt
orzy_odmowili_szczepienia&utm_term=QFDQjb%2Bpl


https://youtu.be/BZtrqm5L8yY