Słowo "Indianer" w śląskiej gwarze oznacza Indianina, ale także kogoś (lub coś) bardzo egzotycznego. Tak egzotycznego, jak stwierdzenie, że edukację regionalną można zrobić odgórnie, jak przekonanie, że ministerstwa przygotują nam podręczniki, że ktoś opracuje i usystematyzuje regionalną wiedzę za nas.Nic takiego z pewnością nie nastąpi, dlatego powstał "Indianer" - miejsce, w którym sami stworzymy podstawowy katalog edukacji regionalnej powiatu tarnogórskiego.
 
Projekt "Indianer" - opis

I. ZAŁOŻENIA

1. Celem projektu jest:
* prezentacja dziedzictwa kulturowego Ziemi Tarnogórskiej
* stworzenie bazy wiedzy z przeznaczeniem do wykorzystania w edukacji regionalnej na następujących polach:
a) teksty autorskie dotyczące historii, kultury, przyrody, życia społecznego oraz potencjału turystycznego
b) prezentacja wizualna (fotografie, dźwięki, filmy) zabytków i obiektów szczególnie ważnych w aspekcie edukacji regionalnej
c) materiały źródłowe - teksty, fotografie, mapy, szkice, dzieła sztuki
d) baza bibliograficzna
e) oferta edukacyjna o charakterze pozaszkolnym: lekcje biblioteczne, muzealne
f) scenariusze lekcji z zakresu edukacji regionalnej
g) interaktywne testy wiedzy w zakresie prezentowanych treści

2. Zakres geograficzny
a) podstawowym obszarem zainteresowania autorów projektu jest powiat tarnogórski
b) w uzasadnionych (związkiem z powiatem) przypadkach omówione zostaną inne rejony geograficzne

3. Projekt prowadzony jest przez Zbigniewa Markowskiego przy udziale Portalu Powiatu Tarnogórskiego
Tarnowskie Góry

TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl