Tarnogórska maskotka - praca nad projektem maskotki symbolizującej powiat

Cele
 • Zachęcenie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
 • Wdrażanie do promowania i prezentowania własnego regionu
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki - projekt maskotki
Przebieg lekcji
 
Zadania nauczyciela
 
 • Wyjaśnienie pojęcia "symbol" 
 • Pokazanie uczniom kilku zdjęć maskotek symbolizujących różne miasta i regiony (np. maskotki olimpijskie) z zwróceniem uwagi na ich powiązanie z kulturą, tradycją i współczesnością regionów, które reprezentują
 • Podział uczniów na grupy - zespoły projektowe
 • Przeprowadzenie głosowania na najtrafniej oddającą symbolikę miasta maskotkę połączonego z dyskusja nad wyeksponowanymi cechami maskotek i ich imion. 
Zadania dla grup uczniowskich
 
 • Zaprojektowanie maskotki symbolizującej powiat
 • Wymyślenie imienia maskotki 
 • Wykonanie dowolną techniką rysunkową (kredki, kredki świecowe, mazaki ) lub malarską (farby plakatowe, akwarele) projektu maskotki
 • Zaprezentowanie projektów maskotek, omówienie ich związku z powiatem, uzasadnienie wyboru imienia maskotek
 • Wybór najlepszej propozycji maskotki
Metody i formy pracy

 • Wykład, paca w grupach, burza mózgów, projektowanie, prezentacja 

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl