strona główna Portalu

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZASADY FUNKCJONOWANIA

I. Odniesienie do przepisów prawa prasowego

1. Portal Powiatu Tarnogórskiego jest środkiem masowego przekazu działającym na podstawie wpisu do rejestru dzienników i czasopism pod pozycją Pr 261 postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach

II. Reklamy Google

1. Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na witrynie www.tg.net.pl oraz stron wchodzących w skład Portalu Powiatu Tarnogórskiego zlokalizowanych także pod innymi adresami
2. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na stronie www.tg.net.pl, stronach wchodzących w skład Portalu Powiatu Tarnogórskiego zlokalizowanych także pod innymi adresami a także innych, obecnych w sieci Internet stron www
3. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się
Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

III. System ogłoszeń: www.tg.net.pl/ogloszenia

1. Korzystanie z systemu ogłoszeń Portalu Powiatu Tarnogórskiego www.tg.net.pl jest w każdym zakresie bezpłatne. Administracja Portalu ze swej strony dołoży wszelkich starań, by korzystanie z systemu było wygodne i bezawaryjne.
2. Portal Powiatu Tarnogórskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ani za ich zgodność ze stanem faktycznym, wszelkie transakcje dokonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność; niniejszy serwis pełni jedynie rolę nieodpłatnej, publicznej tablicy ogłoszeniowej;
3. Niniejszy system nie przechowuje danych osobowych; formularz rejestracyjny zawiera jedynie adres e-mail oraz dane, które nie umożliwiają identyfikacji osobowej; formularz oferty nie wymaga obowiązkowego podawania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (poza obowiązkiem podania miejscowości zamieszkania); hasło Użytkownika - podobnie jak inne dane systemu przechowywane są w zabezpieczonej bazie.
4. Portal Powiatu Tarnogórskiego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek fakty związane z użytkowaniem niniejszego systemu.
5. Ogłoszenia publikowane są przez okres 75 dni od chwili wprowadzenia ich przez Użytkownika, przez cały ten czas Użytkownik może w sposób nieskrępowany zmieniać treść ogłoszenia lub skasować je.
6. Użytkownik może dodać następne swoje ogłoszenie po upływie 60 minut od wprowadzenia poprzedniego ogłoszenia.
7. Zabronione jest publikowanie ogłoszeń propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, pornografię oraz naruszających polskie prawo. Administracja Portalu zastrzega sobie prawo skasowania dowolnego ogłoszenia w dowolnym czasie bez podania przyczyn.
8. Użytkowanie systemu ogłoszeń Portalu Powiatu Tarnogórskiego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu serwisu ogłoszeniowego.
9. W celu indentyfikacji użytkownika w systemie używane są pliki cookie

IV. System blogów: www.tg.net.pl/blog oraz forum dyskusyjne

1. Wszelkie treści publikowane w systemie blogów oraz na forum Portalu Powiatu Tarnogórskiego pochodzą wyłącznie od autorów poszczególnych wpisów; Portal Powiatu Tarnogórskiego jako operator technologiczny nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji (w tym także fotografii) na blogach. Nie prowadzimy w sprawach blogów czynności wyjaśniających ani mediacyjnych.
2. Portal Powiatu Tarnogórskiego nie ingeruje ani w treść wpisów ani w zawartość komentarzy, jednakże - w uzasadnionych dobrem publicznym przypadkach - zastrzega sobie prawo usunięcia treści mogących stać w sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami.
3. Rejestracji podlegają numery IP komputerów osób dokonujących wpisów; dane te nie są udostępniane w postaci innej niż postanowieniem sądu lub na podstawie czynności organów państwa: prokuratury i policji.
4. Numery IP komputerów osób dokonujących wpisów widoczne są także dla osób prowadzących konkretny blog; Portal Powiatu Tarnogórskiego nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych danych przez osoby prowadzące blog.
5. Publikowane na forum dyskusyjnym wpisy nie mogą zawierać treści związanych z moderacją (w tym - na przykład - kasowaniem wpisów); wszelkie wyjaśnienia na temat moderacji udzielane są pod adresem
moderacja@tg.net.pl.
6. Wpisy na forum dyskusyjnym nie mogą zawierać treści reklamowych, promocyjnych czy komercyjnych.
7. Prowadzenie bloga jest usługą płatną, z obowiązku opłaty zwolnione są osoby reprezentujące oficjalnie organizacje pożytku publicznego.

V. Katalog stron www

1. Bezpłatne wpisy (linki) w katalogu stron przypisywane są do konkretnej kategorii przez administrację Portalu Powiatu Tarnogórskiego
2. Nie dokonujemy bezpłatnych wpisów lokalizacji internetowych, które nie są autonomicznymi domenami - w uzasadnionych przypadkach administracja Portalu Powiatu Tarnogórskiego może odstąpić od realizacji tej zasady
3. Jedna strona może być reprezentowana tylko w jednej kategorii tematycznej, o przypisaniu do konkretnej kategorii decyduje administracja Portalu Powiatu Tarnogórskiego; w uzasadnionych przypadkach decyzją administracji Portalu można opublikować wpis (link) w dwóch kategoriach
4. O treści bezpłatnego wpisu (linku) w katalogu decyduje administracja Portalu Powiatu Tarnogórskiego
5. Administracja Portalu Powiatu Tarnogórskiego może odmówić wpisu do bezpłatnego katalogu strony, która stoi w sprzeczności z polskim prawem, dobrymi obyczajami lub narusza prawa autorskie; wobec stron o takim charakterze stosuje się karencję 10 lat liczoną od czasu zaprzestania działalności sprzecznej z prawem

VI. Prawa autorskie

1. Publikowanie treści stworzonych na potrzeby Portalu Powiatu Tarnogórskiego może się odbyć wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia; dotyczy to zarówno tekstu, jak i fotografii czy innych wytworów obecnych na stronie.
2. Zabronione jest stosowanie głębokich linków (deep links) do podstron Portalu Powiatu Tarnogórskiego, zastosowanie linkowania głębokiego wymaga pisemnego zezwolenia; w przypadku naruszenia niniejszego zakazu zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości zlinkowanych w niedozwolony sposób plików; zmiana zawartości może zostać dokonana w sposób automatyczny, za pomocą odpowiedniego oprogramowania.
3. Surowo zabronione jest używanie nazwy "Portal Powiatu Tarnogórskiego" w hiperłączach prowadzących do stron innych niż strony Portalu Powiatu Tarnogórskiego.

VII. Inne

A. Facebook
Portal Powiatu Tarnogórskiego umieszcza na swoich stronach elementy rekomendujące, które powiązane są z serwisem Facebook. Poprzez użycie elementów rekomendujących użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook dostępne na stronie
http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

B. Youtube
Portal Powiatu Tarnogórskiego lokuje na swoich stronach filmy z serwisu YouTube za pomocą mechanizmów skryptowych. Serwis YouTube monitoruje odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności dostępnymi na stronie
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

VIII. Rejestracja ruchu na stronach Portalu Powiatu Tarnogórskiego

Rejestracja ruchu internetowego realizowana jest za pomocą systemu Werbalizer na zasadach powszechnie przyjętych i opisanych na stronie: http://www.webalizer.org/. Pliki cookies zapisywane na komputerach użytkowników Portalu Powiatu Tarnogórskiego służą do celów statystycznych, reklamowych oraz marketingowych. Działanie plików cookies (w tym także ich zapisywanie) można wyłączyć zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej każdego użytkownika.


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl

e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.gornyslask.net.pl, www.kuchnia-slaska.pl, www.24.edu.pl