Bezpieczne ferie 2012


„Bezpieczne ferie 2012” - jak co roku tarnogórscy policjanci będą uczestniczyć w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas trwania tegorocznych ferii. W br. działania będą prowadzone w okresie od 28 stycznia do 12 lutego. Natomiast policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zadania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym realizują na bieżąco.

W minioną środę, podczas narady grupy roboczej Zespołu Bezpieczne Wspólnoty uczestniczyli przedstawiciele Policji - asp. szt. Mirosław Respondek i asp. szt. Dariusz Pytel, Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Danuta Bentkowska, przedstawiciel Wydziału Edukacji Joanna Kaminska, Kajetan Kansy, a także kapitan Piotr Pichura wraz z Radosławem Chojnackim z PSP oraz Bogusław Trąbka ze Strazy Miejskiej. Tematem narady było bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania ferii zimowych na terenie naszego miasta i powiatu. Omówiono zasady współpracy przy realizacji zadań „Akcja Zima w Mieście” oraz w ramach „Bezpiecznych Wspólnot”. Wypracowano sposób realizacji działań ukierunkowanych w sposób szczególny na bezpieczeństwo dzieci. Uzgodniono zasady kontroli kierowców i autokarów, którymi dzieci będą wyjeżdżać m.in. na wycieczki oraz ferie, sposób kontroli miejsc wypoczynku dzieci, kontroli „dzikich lodowisk”, punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów przez osoby małoletnie.

Informacje dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

Przed wyjazdem istnieje możliwości zgłoszenia przez organizatorów lub inne zainteresowane osoby miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup, celem dokonania kontroli stanu technicznego autokarów przez Policję. Zgłoszenia kontroli autokarów można zgłaszać telefonicznie (najlepiej na 1 lub 2 dni przed planowanym wyjazdem) do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach - Wydziału Ruchu Drogowego tel. 032-39-35-290,291,292 lub 298. Kompleksowej kontroli poddawany jest zarówno kierowca jak i pojazd. Działania przeprowadzane przez Policję w ubiegłych latach wskazują, że stan techniczny i wyposażenie pojazdów przewożących dzieci i młodzież pozostawia wiele do życzenia, zdarzają się także przypadki kierowania autobusami, przez kierowców będący w stanie po użyciu alkoholu. UWAGA : czas trwania kontroli min. 30min.

Podczas ferii należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Kierowcom samochodów osobowych przewożącym dzieci przypominamy, że dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

Z pewnością w tym okresie wzmożoną kontrolą zostaną objęte pojazdy przewożące dzieci. Policjanci szczególna uwagę zwrócą na:

- stan trzeźwości kierowców m.in. autobusów,
- braki w wyposażeniu, w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość pojazdu, czas jazdy oraz postoju (tachograf),
- prawidłowość oświetlenia pojazdu,
- dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
- urządzenia gaśnicze,

Aby ferie były bezpieczne nie zawsze wystarczy przestrzegać przepisów. Równie ważnym jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki i warunków do bezpiecznego wypoczynku. Pamiętajmy, że wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach ma nie tylko Policja, lecz w dużej mierze zachowanie wszystkich użytkowników dróg.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcie: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach