Bezpieczne dziecko na wsi


Co roku dzieci padają ofiarami wypadków, do których dochodzi podczas różnego rodzaju prac polowych. W tym tygodniu tarnogórscy policjanci i przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili kampanię edukacyjną pt; „Bezpieczne dziecko na wsi”. Policjanci z Tarnowskich Gór wspólnie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy odwiedzili wybrane przedszkola na terenie powiatu tarnogórskiego. W ciągu minionych trzech dni, funkcjonariusze gościli już w przedszkolach w Wieszowej, Kamieńcu, Boruszowicach, Tworogu, Nakle Śląskim oraz Ożarowicach. Podczas spotkań policjanci i pracownicy Inspekcji Pracy, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, przedstawili najmłodszym na jakie niebezpieczeństwa są narażeni w miejscu zamieszkania, a szczególnie w czasie trwania prac polowych. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo wynikające z przebywania dzieci w pobliżu sprzętu rolniczego, a także na zagrożenia w ruchu drogowym.

W kolejnej części spotkania, prowadzący wyjaśnili najmłodszym, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia, w przypadku napotkania niebezpiecznego zwierzęcia oraz przypomnieli numery alarmowe 997 i 112. Po zakończeniu pogadanki maluchy otrzymały drobne upominki, a następnie odwiedził ich Sznupek – maskotka śląskiej policji, z którym wszyscy chętnie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcienie rozumieją współczesnych potrzeb młodych ludzi.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach