Wprowadzenie nowego szefa tarnogórskiej policji


Dzisiaj rano w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego szefa tarnogórskiej Policji przez Pierwszego Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. mgr Zbigniewa Klimusa. Od dzisiaj tarnogórską jednostką dowodzi nadkom. mgr Andrzej Wystalski. W uroczystości udział wzięli Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech oraz kierownictwo tarnogórskiej komendy. Po oficjalnym powitaniu nowy komendant nadkom. Andrzej Wystalski oświadczył, że jako przełożony przede wszystkim będzie wymagał od podwładnych dużego zaangażowania w służbie.

Jednocześnie zaznaczył, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań aby pomóc każdemu policjantowi w codziennej pracy. Pierwszy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego mł.insp. mgr Zbigniew Klimus podkreślił, że doświadczenie zawodowe nowego komendanta pozwoli na sprawne wykonywanie zadań, a co za tym idzie, systematycznego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa odczuwalnego przez mieszkańców Naszego powiatu. Nadkom. mgr Andrzej Wystalski od 2 lat był związany z kłobucką komendą, gdzie także pełnił funkcję komendanta.

Komendant Wystalski od 18 lat pracuje w służbach mundurowych, przechodząc przez wydział prewencji jak również kryminalny.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach