Konferencja - Komunikacja w sytuacjach kryzysowych - 26 października


26 października o godz. 9.30 w Auli im. Aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III".

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wskazujących kierunki osiągnięcia porozumienia w sytuacjach kryzysowych oraz skonstruowanie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami zajmującymi się problematyką reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorami konferencji „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III” są: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Szkoła Policji w Katowicach. Przedsięwzięcie objęli swoim patronatem między innymi Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Komendant Główny Policji.

PROGRAM KONFERENCJI
„KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH III”
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
26 października 2012 r.

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 Rozpoczęcie konferencji
9.45 – 10.00 Wystąpienia gości

Panel I
Prowadzący:
- prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka
- nadkom. Dawid Kaszuba

10.00 – 10.30 Polska Policja – nowoczesna organizacja, insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz (Komenda Główna Policji)

10.30 – 10.50 Poczucie bezpieczeństwa obywateli i społeczna ocena pracy Policji. Wstępny raport z badań, nadinsp. Dariusz Działo – Śląski Komendant Wojewódzki Policji (wprowadzenie), prof. dr hab. Krzysztof Czekaj (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)

10.50 – 11.10 Niestandardowe negocjacje policyjne. Tłumacz w sytuacjach kryzysowych, prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Uniwersytet Śląski)

11.10 – 11.20 Prezentacja filmu
11.20 – 11.50 Dyskusja
11.50 – 12.20 Przerwa kawowa

Panel II
Prowadzący:
- prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka
- nadkom. Dawid Kaszuba

12.20 – 12.30 Reguła autorytetu w zarządzaniu informacją w sytuacjach kryzysowych, płk dr Piotr Potejko (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

12.30 – 12.40 Europa w materiałach propagandowych i komunikatach Al-Kaidy. Wybrane przykłady środków społecznego oddziaływania, dr Michał Nowak (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

12.40 – 12.50 Komunikacja w konfliktach na płaszczyźnie społeczeństwo – władza jako sytuacja kryzysowa państwa na wybranych przykładach „arabskiej wiosny”, kpt. dr Adrian Siadkowski (Straż Graniczna)

12.50 – 13.00 Socjopsychologiczne uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach kryzysowych, ppłk dr Dariusz Jurczak (Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej), mgr Izabela Szendrak (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział Zamiejscowy w Sopocie), chor. mgr Przemysław Wiktorek (Placówka Straży Granicznej w Łodzi)

13.00 – 13.10 Proces oceny zdarzenia kryzysowego, ppłk Grzegorz Nawrocki

13.10 – 13.20 Efekt perlokucyjny intencji negocjacyjnych, nadinsp. dr Dariusz Biel (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu)

13.20 – 13.35 Dyskusja

13.35 – 14.35 Lunch

Panel III
Prowadzący:
- prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka
- nadkom. Dawid Kaszuba

14.35 – 14.45 Komunikacja z dzieckiem wielojęzycznym w sytuacji kryzysowej – aspekty psychologiczno-językowe i prawne, dr Maria Stec (Uniwersytet Śląski), dr Aleksandra Wentkowska (Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich)

14.45 – 14.55 Interwencja kryzysowa w kontekście komunikacji z ofiarą handlu ludźmi, podinsp. Janusz Trzęsimiech (Centralne Biuro Śledcze)

14.55 – 15.05 Wzajemne oczekiwania policyjnych rzeczników prasowych i dziennikarzy w sytuacjach kryzysowych, podkom. mgr Beata Bekulard (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

15.05 – 15.15 Ewolucja podejścia do problematyki ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, mł. insp. dr Tomasz Miłkowski (Szkoła Policji w Katowicach)

15.15 – 15.25 Działanie administracji niezespolonej w obszarze zarządzania kryzysowego na przykładzie Straży Granicznej, dr inż. Barbara Kaczmarczyk (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu)

15.25 – 15.35 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobowego i komunikacji w zarządzaniu sytuacją kryzysową poprzez zaawansowane metody identyfikacji osób, mgr Łukasz Hoppe, mgr Dominik Pudykiewicz (Firma WASKO S.A.); Zarządzanie siłami i środkami na miejscu zdarzenia z wykorzystaniem systemu SWD firmy WASKO S.A. w tym łączności bezprzewodowej oraz urządzeń mobilnych, mgr Tomasz Poźniak (Firma WASKO S.A.)

15.35 – 15.45 Komunikacja kryzysowa 2012 - wyniki badania komunikacji kryzysowej wśród wybranych służb mundurowych, mgr Tomasz Głuszczak (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych)

15.45 – 16.00 Dyskusja
16.00 Zakończenie konferencji

Kontakt w sprawie konferencji: asp. Aleksander Benisz, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, tel. (32)200 16 12, kom. 798 032 197, e-mail: negocjacje807@interia.pl