Narada roczna tarnogórskich policjantów


W środę, 18 stycznia odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim za 2011 rok oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów, jak również określono priorytety w walce z przestępczością na rok bieżący.Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach insp. Mirosław Tukaj, składając podziękowania za ciężką pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy, a także władzom powiatu i miasta za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Zbigniew Klimus.

Wśród zaproszonych gości była szefowa tarnogórskiej prokuratury Prokurator Halina Barwinek – Folek, Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech. Komendant Mirosław Tukaj przedstawił sposób wykonania najważniejszych zadań i przedsięwzięć mających bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie w roku 2011. Komendant Zbigniew Klimus scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego i priorytety walki z przestępczością wyznaczone przez KGP na bieżący rok. Po prezentacji głos zabrali goście, podsumowując współpracę, jak również składając podziękowania wszystkim pracownikom tarnogórskiej komendy za uzyskane wyniki i zaangażowanie w służbie.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

pobierz dokument "Ocena pracy policji tarnogórskiej za 2011 rok"