Biblia po śląsku – Nowy Testament w przekładzie Gabriela Tobora