Tarnowskie Góry – Portal Powiatu Tarnogórskiego

HISTORIA

Dawne tarnogórskie zdjęcia

Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, wykonał je (w 1937 roku) zasłużony fotograf – krajoznawca Henryk Poddębski. Pochodzący z Warszawy autor zdjęć (żyjący w latach 1890 – 1945) wykonał tysiące fotografii dokumentujących polskie miasta i wsie. Jego prace publikowano…

Dawne tarnogórskie zdjęciaKULTURA

Prace Czesława Pietrygi

Czesław Pietryga: W 1991 ukończyłem studia magisterskie na wydziale pedagogiczno – artystycznym Uniwersytetu Śląskiego kierunek Pedagogika Pracy Kulturalno – Oświatowej oraz w 1993 studia podyplomowe z zakresu Ochrony Przyrody i Środowiska na w Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Jestem…

Książka: Kalendarium historyczne Tarnowskie Góry

Szacunek do dat przychodzi z czasem. Na początku – w szkole – są tylko zbiorem bezsensownych czterocyfrowych sekwencji, których trzeba się nauczyć na pamięć, dopiero później zaczynają układać się w logiczny ciąg i pomagają zrozumieć to i owo. Daty pokazują,…

OPINIE

ALFREDA GARCZAREK-BENDKOWSKA
ADAM SOJKA
ZBIGNIEW MARKOWSKI


PRZYRODA

Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – fotografie

Jego pochodzenie okryte jest mgłą tajemnicy, a wszystko co napisano na ten temat można co najwyżej nazwać hipotezą. Jedni twierdzą, iż owad ten występował w Europie jeszcze przed wielkimi zlodowaceniami – byłoby to więc odrodzenie po bardzo długim czasie nieobecności…

Kamieniołom Blachówka

Między pierwszym a trzecim epizodem Jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku autobus jadący z Tarnowskich Gór do Bytomia oraz – nieliczne jeszcze wówczas na tej drodze – samochody na jakiś czas zatrzymywały w Suchej Górze dwa szlabany. To w…

FILMYŚLĄSKIE SPRAWY

KUCHNIA ŚLĄSKA
POZNAJ GÓRNY ŚLĄSK
ANTRYJ: JĘZYK I HISTORIA

I JESZCZE…

GWARKI
KOTY