Tarnowskie Góry – Portal Powiatu Tarnogórskiego

FILMYHISTORIA

Górniczy rodowód Tarnowskich Gór

Powstawanie miasta jest długotrwałym procesem, wiążącym się z rozwojem cywilizacji. Ogólnie przez miasto rozumie się historycznie ukształtowane, wewnętrznie spoiste i relatywnie trwałe skupisko, mniej lub bardziej heterogenicznych jednostek (w znaczeniu kulturowym i społecznym) powstałe jako wynik koncentracji ludzi wykonujących zawody…

Górniczy rodowód Tarnowskich Gór

KULTURA

Józef Piernikarczyk: Podziemia Tarnogórskie 1937

Górnictwo kruszcowe koło Tarnowskich Gór sięga czasów niepamiętnych. Historyczne górnictwo tej okolicy dzieli się na 3 okresy. Pierwszy, to okres, w którym Piastowie eksploatowali w ciągu drugiej połowy średiowiecza łatwo dostępne minerały w ziemi bytomskiej. Drugi okres przypada na czasy…

OPINIE

Tarnowskie Góry
Alfreda Garczarek – Granica na linii Wisły
Tarnowskie Góry
Adam Sojka: Bój o składkę zdrowotną
Tarnowskie Góry
Zbigniew Markowski – Bajki internetowe: Przychodzi baba


PRZYRODA

Na jagody

Borówka czernica (Vaccinium myrtillus), potocznie zwana na Śląsku jagodą, czarną jagodą lub czarną borówką występuje w borach sosnowych i świerkowych a także rośnie buczynach dąbrowach, buczynach i na wrzosowiskach. Najczęściej rośnie na obrzeżach lasu tworząc kępy, płaty i łany potocznie…

Park Strzelecki w Tarnowskich Górach – fotografie

Dziś trudno w to uwierzyć, ale w dziewiętnastym wieku właśnie tutaj mieściło się kulturalne centrum Tarnowskich Gór. Placem oraz okazałym Domem Strzeleckim zarządzało Bractwo – organizacja społeczna działająca od 1780 roku, a zrzeszająca miłośników sztuki strzeleckiej. Mieściła się tam świetna…ŚLĄSKIE SPRAWY

Tarnowskie Góry
KUCHNIA ŚLĄSKA
Tarnowskie Góry
POZNAJ GÓRNY ŚLĄSK
Tarnowskie Góry
ANTRYJ: JĘZYK I HISTORIA

I JESZCZE…

Tarnowskie Góry
GWARKI
Tarnowskie Góry
KOTY