Bibliografia tarnogórska

Bibliografia tarnogórska

opracowanie bibliograficzne: Biblioteka w Tarnowskich Górach

l. Polska a Europa. Wspólnota kulturowo-dziejowa / pod red. Dariusza Woźnickiego. – Tarnowskie Góry: Wydział Edukacji Urzadu Miejskiego, 1996. – 92 s. 21 cm. – ISBN 83-906988-0-3
Sygnatury: Cz T

2. Akta miejskie Tarnowskich Gór od końca XVI wieku do roku 1740 / oprac. Alina Kowalska. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1993. – 268 s. 21 cm. – ISBN 83-7008-135-5
Sygnatury: Cz 94(438) Ś, F5 94(438) Ś

3. Dzieje Tarnowskich Gór od strony mniej znanej… / Barbara Babirecka – Chorzów: Wydawnictwo Głosu Ślasko – Dąbrowskiego, 1991. – 68, [4] s. 15 cm. (Seria Śląska)
Sygnatury: Cz 94(438) Ś, Wyp PŚLĄSK, F14 94(438)

4. Górny Śląsk, Małopolska południowo-zachodnia i północno-zachodnia, Śląsk Opawski, Dolny Śląsk / Lech Szaraniec. – Katowice : Muzeum Śląskie, 1992, 403 s: 31 cm. (Zabytkowe Osrodki Miejskie). – ISBN 83-85039-52-x
Sygnatury: Cz 72 Ś

5. Herb i barwy Tarnowskich Gór / Arkadiusz Kuzio – Podrucki, Dariusz Woźnicki. Tarnowskie Góry: Referat Promocji Miasta Urząd Miejski, 2002. 64 s. 24 cm. – ISBN 83-906988-5-4
Sygnatury: Cz 929, Wyp PŚLĄSK, Fl 929, F2C 929, F2W 929, F3 929, F4 929, F5 929, F9 929, F12 929, F14 929

6. Herby i pieczęcie miejscowości. pow. tarnogórskiego / Marian Gumowski – Katowice: Komisja Opieki nad Zabytkami (K.O.n.Z.)/ 1939. – 8 s. 24 cm
Sygnatury: Cz 929 Ś

7. Historia Tarnowskich Gór / praca zbiorowa pod red. Jana Drabiny. – Tarnowskie Góry: Muzeum, 2000. 797 s. 25 cm. – ISBN 83-911508-3-6 
Sygnatury: Cz 94 (438) Ś, Wyp ŚLĄSK Fl 94(438), F2C 94(438), F3 94(438), F4 94(438), F5 94(438), F9 94(438), F12 94(438), F14 94(438)

8. Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku / Józef Piernikarczyk. – Katowice : Śląski Związek Akademicki, 1933. – 2 t. 23 cm

9. T. l . – 474 s.
Sygnatury: Cz 622 Ś

10. II konferencja ekologiczna regionu tarnogórskiego: materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Tarnowskie Góry: Urząd Miejski, 1998. 124 s. 29 cm
Sygnatury: Cz T P

11. Informator – Tarnowskie Góry [red. Janusz Modrzyński] Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 1970. 62 s. 21 cm
Sygnatury: Cz T, T

12. Informator – Tarnowskie Góry [red. Janusz Modrzyński]: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 1972. 62 s. 21 cm
Sygnatury: Cz T, T

13. Informator – Tarnowskie Góry [red. Janusz Modrzyński] Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej , 1979. 62 s. 21 cm
Sygnatury: Cz T

14. Kalendarz tarnogórski 1992 / [red. Beata Szyszka, Ryszard Bednarczyk Marek Wroński]. Tarnowskie Góry, [1991] 95 s. 24 cm. (Zeszyty Tarnógórskie, ISSN 0860-3693)
Sygnatury: Cz 94(438) Ś, Dz-94(438)

15. Katalog zabytków sztuki w Polsce – Catalogue des Monuments d’art enPologne / praca zbiorowa pod red. Jerzego Z. Łozińskiego. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN

16. T. 6, Województwo katowickie / pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka

17. Cz . 12, Powiat tarnogórski / inwentaryzację przeprowadzili Ignac Płazak i Jan Przała. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN; Katowice: Wojewódzki Konserwator Zabytków, 1968. 40 s. 17 cm
Sygnatury: Cz 7 Ś, 7 Ś

18. Kopalnia Zabytkowa – Muzeum w Tarnowskich Górach. Przewodnik dla zwiedzających / Marian Henryk Lysik; zdjęcia Brygida Melcer – Kwiecińska. – Tarnowskie Góry: Stowarzyszenie Miłośtników Ziemi Tarnogórskiej, 1992. – [20] s. 21 cm
Sygnatury: Cz 913(438) T

19. Kraina gwarków i lasów / Bolesław Lubosz. – Katowice: Śląsk, 1969. 197 s. 25 cm. (Polska. Ziemia. Ludzie)
Sygnatury: Cz 94(438) Ś, Wyp PŚLĄSK, Dz 94(438)

20. Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry: najstarsze dzieje Śląska ziemi Bytomsko-Tarnogórskiej: dzieje pierwszego górnictwa w Polsce / Jan Nowak. Tarnowskie Góry; Zenon Lis, [1991?] – 304 s. 22 cm. – Reprint wydania z 1927 r.
Sygnatury: Cz 94(438) Ś, Wyp PŚLĄSK, F14 94(438)

21. O budowie geologicznej, rudach i minerałach rejonu Tarnowskich Gór / Jacek Łęglicki. – Tarnowskie Góry: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 1996. – 82 s. 21 cm. – ISBN 83-904063-1-4
Sygnatury: Cz T

22. Obrazki tarnogórskie / Bronisław Hager. – Tarnowskie Góry: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 1992. – 326 s. 21 cm
Sygnatury: Cz 94(438) Ś

23. Pogórnicze łąki i park w Reptach Śląskich: Ścieżka dydaktyczna po Garbie Tarnogórskim / Piotr Cempulik [i in.]. – Krzeszowice: Kubajak, 2000. 64 s. 21 cm. – ISBN 83-87971-20-0
Sygnatury: F3 524. Przewodnik tarnogórski / Stanisław Wyciszczak. – Wyd. 2 uzup. Tarnowskie Góry: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej / 1996. 63 s. 21 cm + mapa. – ISBN 83-904063-2-2
Sygnatury: Cz T, F5 913(438) (036)

25. Rozwój ludności powiatu Tarnowskie Góry w latach 1946-1973 / [oprac. Eleonora Skrzypiec]. Tarnowskie Góry: Państwowy Inspektorat Statystyczny, 1974. – 87 s. 21 cm
Sygnatury: Cz T

26. Ruch oporu w powiecie tarnogórskim 1939-1945 / Alfred Skrabania. – Tarnowskie Góry 1989. – 3 t. 30 cm

27. T. l . – 256 s.
Sygnatury: Cz T

28. T. 2, Społeczeństwo tarnogórskie w obliczu wydarzeń okupacyjnych. 579 s.
Sygnatury: Cz T

29. T. 3, Z Wehrmachtu do polskich armii. – 842 s.
Sygnatury: Cz T

30. Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Marcina w Starych Tarnowicach: szkic dziejów / Herbert Jeziorski. – Tarnowskie Góry – Stare Tarnowice 2002. 67 s. 21 cm
Sygnatury: Cz 94(438) Ś

31. Stan gospodarki rolnej powiatu tarnogórskiego w latach 1970-1974 / [oprac. Eleonora Skrzypiec]. – Tarnowskie Góry: Państwowy Inspektorat Statystyczny/ 1974. 113 s. 15 x 22 cm
Sygnatury: Cz T

32. Studia nad herbem i pieczęcią miasta Tarnowskie Góry / Danuta Szlachcic – Dudzicz; grafika Marek Wroński. – Gliwice: Komisja Opieki nad Zabytkami O.U. PTTK Politechniki Śląskiej, 1984. 24 cm
Sygnatury: Cz 929 Ś

33. Sztolnia Czarnego Pstrąga / Czesław Piernikarczyk. – Warszawa: Sport i Turystyka, 1984. – 30 s. 17 cm. (Zwiedzamy Zabytki i Muzea). – ISBN 83-217-2464-7
Sygnatury: Cz 913(438) Ś, Wyp ŚLĄSK

34. Ścieżka dydaktyczna na Garbie Tarnogórskim. [Cz.] I: Las Segiecki / Piotr Cempulik, Roland Dobosz. – Katowice: Wojewoda Katowicki; Krzeszowice: Planta/ 1996. 56 s. 21 cm. (Przyrodnicze Ścieżki Dydaktyczne Województwa Katowickiego ISBN 83-907008-2-4
Sygnatury: Cz 502 Ś, Wyp 504, PŚLĄSK, Dz 5, F3 5

35. Tarnowskie Góry – miasto gwarków / Marek Kandzia, Stanisław Wyciszczak. – Tarnowskie Góry: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 1992. 20 s. 21 cm
Sygnatury: Cz 94(438) Ś

36. Tarnowskie Góry / aut. Piotr Cempulik; Krzeszowice: Kubajak, [2000]. – 96 s. 23 cm. (Przyroda na Górnym Śląsku: jak zachować jej najcenniejsze wartości?) – ISBN 83-87971-10-3
Sygnatury: Cz 5, Wyp PŚLĄSK, Dz 5, Fl 5, F2C 5, F2W 5, F3 5, 5, F4 5, 5/ 5,” F5 5, F9 5, 5, F12 5, F14 5, 5

37. Tarnowskie Góry / [oprac. tekstu Stanisław Wyciszczak; oprac, graf. Werner Lubos]. [1979]. [20] s. 24 cm
Sygnatury: Cz T

38. Tarnowskie Góry / [tekst Czesław Piernikarczyk i Jan Hahn]. – Katowice: Górnośląska Oficyna Wydawnicza SA, [199-]. 16 s. 21 cm
Sygnatury: Cz T, 913(438) Ś, Dz 91

39. Tarnowskie Góry / [zdjęcia Anna i Janusz Leśniakowie, Brygida Melcer – Kwiecińska, L. Zielaskowski; tłum. Muriel Mierzyńska]. Tarnowskie Góry: FAZOS, 1994. – [52] s. 21 x 31 cm. – ISBN 83-901908-0-X
Sygnatury: Cz 71/72 Ś

40. Tarnowskie Góry : informator miejski / Joanna Marcińczyk; tłum. Agnieszka Wilk, Zbigniew Klain. -Bydgoszcz: Unitex, 1999. – 31 s. 29 cm. ISBN 83-88004-57-3
Sygnatury: Cz T 94(438) Ś

41. Tarnowskie Góry : informator miejski. – Bydgoszcz: Tekst, 1997. 39 s. 29 cm. ISBN 83-86860-77-4
Sygnatury: Cz T 94(438)Ś, Ang 94(438) Ś
42. Tarnowskie Góry : oficjalny informator miejski. Tarnowskie Góry: Journal, [1994]. 48 s. 21 x 22 cm + mapa
Sygnatury: Cz T

43. Tarnowskie Góry : zarys rozwoju powiatu / oprac. Henryk Rechowicz; [aut. Antoni Gładysz i in.]. Katowice: Śląsk, 1969, 616 s. 21 cm. (Monografie Miast i Powiatów Województwa Katowickiego). Śląski Instytut Naukowy w Katowicach
Sygnatury: Cz 94(438) Ś, 94(438) Ś, 94(438) Ś P, Wyp PŚLĄSK, F14, 94(438)44. Tarnowskie Góry : [spacer po mieście…] / [zdjęcia Piotr Komander, Brygida Melcer-Kwiecińska]. Katowice: Edytor, 2001. – 79 s. 30 cm. – ISBN 83-88521-30-6
Sygnatury: Cz T, Wyp PŚLĄSK, Fl 94(438) Śląsk, F2C 94(438) Śląsk, F3 94(43-8) Śląsk, F4 94(438) Śląsk, F5 94(438) Śląsk, F9 94(438) Śląsk, F12 94(438) Śląsk, F14 94(438) Śląsk

45. Tarnowskie Góry i ich długoletni proboszcz ks. Michał Lewek: działacz narodowy i społeczny / Barbara Babirecka. – Tarnowskie Góry: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, [1994?]. 90 s. 21 cm
Sygnatury: Cz 94(438) Ś, 94(438) Ś, Wyp ŚLĄSK, F14 94(438), 94(438)

46. Tarnowskie Góry i okolice : przewodnik / Wiesław Kucia, Marek Wroński, Tadeusz B. Hadaś; Tarnowskie Góry: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, 1994. – 111 s. 17 cm. – ISBN 83-903236-0-5
Sygnatury: Cz 913(438) Ś

47. Wkład 3 Pułku Ułanów w odzyskaniu niepodległości 1918 roku i jego związki z Warszawą. Tarnowskie Góry; 1991. 44 s. 24 cm. – (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 7/1989)
Sygnatury: Cz 94(438) Ś, 94(438) Ś, Dz 94(438)48. Z walki o Śląsk i szkołę powszechną : wspomnienia z lat 1918-1939 / Józef Syska; do druku przygotował Władysław Zielinski. – Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1975. – 211 s. 21 cm
Sygnatury: Cz 37 Ś

49. Zabytkowy zespół kościelny w Tarnowicach Starych / Marek Wroński. – Gliwice: Komisja Opieki nad Zabytkami O.U. PTTK Politechniki Śląskiej, dr. 1985. – 2 cz. 23 cm

50. Cz. 1, Próba wyjaśnienia najstarszych dziejów, wsi, stary kościół p.w. Św. Marcina – rekonstrukcje oraz dzieje obiektu. – 82 s.
Sygnatury: Cz T, 71/72 Ś, Wyp ŚLĄSK, Dz 94(438)

51. Zeszyty tarnogórskie / oprac. red. Marek Wroński. Tarnowskie Góry 1988. 149, s. 25 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 6/1988)
Sygnatury: Dz 94(438)

52. Zeszyty tarnogórskie / oprac. red. Marek Wroński. Tarnowskie Góry Instytut Tarnogórski, 1990. 98 s. 25 cm. – (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 9/1990)
Sygnatury: Cz T, 94(438) Ś

53. Zeszyty tarnogórskie / oprac. red. Marek Wroński. Tarnowskie Góry 1987. 114 s. 24 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 4/1987)
Sygnatury: Cz 94(438) Ś

54. Zeszyty tarnogórskie / oprac. red. Marek Wroński. Tarnowskie Góry, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, 1986. 98 s. 25 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 1/1986)
Sygnatury: Cz T, T

55. Zeszyty tarnogórskie / oprac. red. Marek Wroński. Tarnowskie Góry, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, 1986. 79, s. 25 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 2/1986)
Sygnatury: Cz T

56. Zeszyty tarnogórskie / oprac. red. Marek Wroński. Tarnowskie Góry, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, 1987. 113, s. 25 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 4/1987)
Sygnatury: Cz T

57. Zeszyty tarnogórskie / oprac. red. Marek Wroński. Tarnowskie Góry, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, 1986. 100 s. 25 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-36-93; 1/1986)
Sygnatury: Cz T

58. Zeszyty tarnogórskie / oprac. red. Marek Wroński. Tarnowskie Góry, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, 1987. 160 s. 25 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 3/1987)
Sygnatury: Cz T

59. Zeszyty tarnogórskie / oprac. red. Marek Wroński. Tarnowskie Góry, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, 1986. – 79 s. 25 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 2/1986)
Sygnatury: Cz T

60. Zeszyty tarnogórskie: 1922 – 1997 75 rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej: 75 rocznica przybycia do Tarnowskich Gór Pułku 3 Ułanów Śląskich oraz 11 Pułku Piechoty / oprac. red. Marek Wroński. – Tarnowskie Góry: Instytut Tarnogórski, [1998]. 39 s. 24 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 28/1998)
Sygnatury: Cz T

61. Zeszyty tarnogórskie: Sowice: z dziejów osady, kościoła oraz szkół w 60 rocznicę jej powstania / oprac. red. Marek Wroński, Tadeusz B. Hadaś – Tarnowskie Góry : Instytut Tarnogórski, 1998. 81 s. 30 cm. – (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 35/1998)
Sygnatury: Cz T

62. Zeszyty tarnogórskie: tarnogórskie sesje naukowe: t. I / oprac. red. Marek Wroński. – Tarnowskie Góry: Instytut Tarnogórski, 1989. 52, s. 25 cm. (Zeszyty Tarnogórskie, ISSN 0860-3693; 8/1989)
Sygnatury: Cz T, T

63. Żołnierz nie odszedł bez walki… / Jan Zieliński. – Katowice: Śląsk, 1981. 310 s. 21 cm. ISBN 83-216-0219-3
Sygnatury: Wyp 94(438) II WOJNA, F12 94(438)