Herb Tarnowskich Gór

Można przyjąć, że w miastach takich jak Tarnowskie Góry herby pojawiły się wraz z rozwojem administracji. […]