Park Repecki w Tarnowskich Górach – fotografie

Pomiędzy Reptami a Tarnowicami rozciągał się niegdyś pierwotny las; pierwsze wzmianki o nim pochodzą z szesnastowiecznych ksiąg górniczych. Na początku XIX wieku właściciele tych ziem Henckel von Donnersmarckowie z linii świerklanieckiej przekształcili las repecki w zwierzyniec. W bukowym lesie zrobiono przecinki a cały teren ogrodzono murem z wapiennego kamienia, którego fragmenty istnieją do dziś. Pod koniec XIX wieku w centrum zwierzyńca wzniesiono pałac neorenesansowy i masztalernię. Zwierzyniec zamieniono na park krajobrazowy o cechach naturalnego lasu. Aby bardziej zróżnicować teren z okolicznych pól zwieziono ziemię. Zastały w tym miejscu drzewostan uzupełniono między innymi o egzotyczne choiny kanadyjskie, sosny wejmutki, buki japońskie, tulipanowce, dęby błotne, cyprysiki groszkowe. Po wojnie pałac (który częściowo spłonął w styczniu 1945 roku) rozebrano. Na jego miejscu zbudowano Górnośląskie Centrum Rehabilitacji.