Mała woda

Grzegorz Kłys w „Przyrodzie Podziemi Tarnogórskich” pisze, że choć obszar nazywany Niecką Tarnogórską jest w wodę […]

Historia Kalet

Miasto Kalety położone jest w rozległej dolinie po obu stronach rzeki Mała Panew. Znajduje się 15 […]