Stawy w Kaletach – Zielonej widziane z powietrza – film