Dzieje Radzionkowa

W 1326 roku Andrzej de Verulis i Piotr z Alwerni zajmowali się zbieraniem kościelnago podatku – […]

Mała woda

Grzegorz Kłys w „Przyrodzie Podziemi Tarnogórskich” pisze, że choć obszar nazywany Niecką Tarnogórską jest w wodę […]