Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie – fotografie

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie

Pamiątki z deportacji przekazali Centrum liczni przedstawiciele górnośląskich rodzin dotkniętych tragedią przymusowej pracy. To zresztą zasadniczy cel działania placówki: gromadzenie dokumentacji historycznej związanej z deportacjami, w tym – ustalenie dokładnej liczby i konkretnych nazwisk ofiar. Za sprawą nowoczesnych środków prezentacji placówka wypełnia też zadania edukacyjne – oglądamy filmy, wizualizacje i autentyczne eksponaty przywiezione ze zsyłki. Ogromne wrażenie robi symulowana, kilkunastosekundowa podróż w bydlęcym wagonie – film zaś wyświetlany jest na deskach tegoż wagonu. Znajduje się tu urna z ziemią przywiezioną spod kopalni „Rossija” w Doniecku.

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie


Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie


Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie


Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie - fotografie