Herby gmin powiatu tarnogórskiego

Herby gmin powiatu tarnogórskiego

W całej historii miasto skłaniano się kolejno ku jednemu lub drugiemu z wzorów bo model piastowski z czasem zaczęto utożsamiać z całym miastem; o zmianach decydowały względy polityczne: herb był więc albo piastowski, albo brandenburski. Podobne zjawisko wystąpiło i w czasach nam bliższych. Do 1950 roku używano trójdzielnego herbu brandenburskiego, później zastąpił go piastowski, dwudzielny.

Herby gmin powiatu tarnogórskiego
Tarnowskie Góry
Herby gmin powiatu tarnogórskiego
Kalety


Herby gmin powiatu tarnogórskiego
Krupski Młyn
Herby gmin powiatu tarnogórskiego
Miasteczko Śląskie
Herby gmin powiatu tarnogórskiego
Ożarowice


Herby gmin powiatu tarnogórskiego
Radzionków
Herby gmin powiatu tarnogórskiego
Świerklaniec


Herby gmin powiatu tarnogórskiego
Tworóg
Herby gmin powiatu tarnogórskiego
Zbrosławice