Herby gmin powiatu tarnogórskiego

W całej historii miasto skłaniano się kolejno ku jednemu lub drugiemu z wzorów bo model piastowski z czasem zaczęto utożsamiać z całym miastem; o zmianach decydowały względy polityczne: herb był więc albo piastowski, albo brandenburski. Podobne zjawisko wystąpiło i w czasach nam bliższych. Do 1950 roku używano trójdzielnego herbu brandenburskiego, później zastąpił go piastowski, dwudzielny.

Tarnowskie Góry
Kalety


Krupski Młyn
Miasteczko Śląskie
Ożarowice


Radzionków
Świerklaniec


Tworóg
Zbrosławice