Pielgrzymka do Piekar Śląskich – fotografie

Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie

Z Tarnowskich Gór do Piekar co roku podąża jedna z najstarszych pielgrzymek ślubowanych na świecie. Historia pielgrzymki rozpoczęła się w 1676 roku, gdy po bezskutecznych modłach do innych świętych – za wstawiennictwem Piekarskiej Pani ustąpiła epidemia cholery. Miasto ślubowało wówczas co roku udawać się z dziękczynną procesją do obrazu i obietnicy tej dotrzymuje do dziś. Cudowną moc wizerunkowi Matki Boskiej Piekarskiej potwierdzono w 1680 roku, gdy w czeskiej Pradze – po wprowadzeniu wizerunku z Piekar w uroczystej procesji do katedry – ustąpiła zaraza pustosząca gród nad Wełtawą. Podczas wojny północnej w 1702 roku obraz znalazł się w Opolu, liczne konflikty zbrojne sprawiły bowiem, że w niewielkich Piekarach znajdował się on w ciągłym zagrożeniu; dziś w bazylice oglądamy więc kopię.

Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie
Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie


Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie
Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie
Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie


Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie
Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie


Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie
Pielgrzymka do Piekar Śląskich - fotografie