Rocznica odkrycia złóż w szybie Rudolfina – 2014

Rocznica odkrycia złóż w szybie Rudolfina - 2014