Józef Knosała: Parafja Radzionkowska. Jej dawniejsze i dzisiejsze stosunki 1926

Józef Knosała: Parafja Radzionkowska. Jej dawniejsze i dzisiejsze stosunki 1926

Nakładem Księgarni i Drukarni Katolickiej Katowice

(około 5/6 książki)   Jak wieś jak i parafja nasza noszą od wieków jedną a tę samą nazwę Radzionków. Sposób pisowni jest tymczasem odmienny. Tłumaczy sic to tem, że ci, co pisywali tę nazwę wioski, byli zawsze cudzoziemcami, którzy, nie znając tutejszej gwary, pisali nazwę tak, jak ją przy wymowie pojmowali. W Rzymie, w archiwum watykańskiem, znajdują się dokumenta z najstarszemi notatkami co do Radzionkowa. Znajdują się tam w roku 1326 – 1374 następujące sposoby pisowni: Raczancow, Radzacow, Radzankow, Radzancow, Radzancowicz…