Książka: Stary cmentarz za Gliwicką Bramą

Książka: Stary cmentarz za Gliwicką Bramą

Ryszard Bednarczyk, Alicja Kosiba-Lesiak: Stary cmentarz za Gliwicką Bramą

To pierwsza tego typu publikacja lokalna, mówiąca zarówno o kilkuwiekowej historii miejscowego cmentarza jak i o powojennych zmianach, które na nim zaszły. Książka autorstwa Ryszarda Bednarczyka i Alicji Kosiby-Lesiak pt. „Stary cmentarz za Gliwicką Bramą” wydana została przez Fundację Popularyzacji Dziedzictwa Kruszce Śląska” przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Składa się z dwóch części poprzedzonych wstępem księdza proboszcza Piotra Kalki. W pierwszej części publikacji znalazły miejsce opisy wydarzeń z historii nekropolii zaczynającej się w XVI wieku, w drugiej części zamieszczono wspomnienia o mieszkańcach Tarnowskich Gór spoczywających w tym miejscu. Czytelnik znajdzie tu liczne ilustracje a wśród nich zdjęcia archiwalne i współczesne, reprodukcje map z XVIII i XIX wieku, plan współczesny cmentarza z zaznaczeniem wydzielonych sektorów. Pozostawiono też miejsce na notatki własne czytelnika.

Wydawnictwo można otrzymać w kancelarii i zakrystii kościoła pw. Piotra i Pawła.Książka: Stary cmentarz za Gliwicką Bramą

Cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” kończy publikację, dając początek konstatacji nad faktem przemijania. Jak mało śladów na tarnogórskim cmentarzu pozostało po pierwotnie tu chowanych ewangelikach jak i innych dawnych, przedwojennych, mieszkańcach, przekonają się ci, którzy nie tylko przeczytają książkę ale odwiedzą cmentarz, trzymając ją w dłoniach niczym przewodnik po innym „drugim” mieście.

Książka posiada wymiary 16×21 cm, barwną okładkę powleczoną błyszczącą folią, 64 strony.

Wśród ilustracji znalazły się reprodukcje akwareli Adolfa Munda z 1920 roku przedstawiające fragmenty nekropolii ale jest też najnowszego rysunku Czesława Pietrygi, który artysta ukończył na krótko przed oddaniem publikacji do druku. Oryginał rysunku (21 x 30 cm bez oprawy, 30×40 w ramach)) można nabyć bezpośrednio u twórcy kontaktując się z nim przez stronę www.czeslawpietryga.pl.