Galeria Stanisława Trefonia

Galeria Stanisława Trefonia

Erwin Sówka (1936 – 2021) był artystą – malarzem, jednym z założycieli Grupy Janowskiej: zespołu twórców nieprofesjonalnych tworzących od 1946 roku w Zakładowym Domu Kultury Kopalni „Wieczorek”. W twórczości Sówki dominują klimaty śląskich osiedli robotniczych powiązane często z kobiecymi aktami.

Gerard Stanisław Trefoń to pochodzący ze Świętochłowic miłośnik sztuki i kolekcjoner, posiadacz kolekcji liczącej niemal 3000 prac. Swoje zainteresowania koncentruje wokół nieprofesjonalnych sztuk plastycznych Górnego Śląska. W zbiorach Gerarda Stanisława Trefonia znajdują się oczywiście prace Sówki, które Państwu – za zgodą właściciela – przedstawiamy.

Galeria Stanisława Trefonia

Wiara – nadzieja – miłośćGaleria Stanisława Trefonia

Złoty deszcz

Galeria Stanisława Trefonia

Białe i czarne

Galeria Stanisława Trefonia

Lewitacja

Galeria Stanisława Trefonia

Kodomia 1Galeria Stanisława Trefonia

Kodomia 2

Galeria Stanisława Trefonia

Młody Kryszna

Galeria Stanisława Trefonia

InanaGaleria Stanisława Trefonia

Adam

Galeria Stanisława Trefonia

Ewa