Galeria Stanisława Trefonia

Erwin Sówka (1936 – 2021) był artystą – malarzem, jednym z założycieli Grupy Janowskiej: zespołu twórców nieprofesjonalnych tworzących od 1946 roku w Zakładowym Domu Kultury Kopalni „Wieczorek”. W twórczości Sówki dominują klimaty śląskich osiedli robotniczych powiązane często z kobiecymi aktami.

Gerard Stanisław Trefoń to pochodzący ze Świętochłowic miłośnik sztuki i kolekcjoner, posiadacz kolekcji liczącej niemal 3000 prac. Swoje zainteresowania koncentruje wokół nieprofesjonalnych sztuk plastycznych Górnego Śląska. W zbiorach Gerarda Stanisława Trefonia znajdują się oczywiście prace Sówki, które Państwu – za zgodą właściciela – przedstawiamy.

Wiara – nadzieja – miłośćZłoty deszcz

Białe i czarne

Lewitacja

Kodomia 1Kodomia 2

Młody Kryszna

InanaAdam

Ewa