Budowa Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR – 2014