Otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR – 2015