Otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR – 2015

Otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR - 2015