Pałac Donnersmarcków w Nakle Śląskim – archiwalia – film