Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich – 2019