Poświęcenie piety na zamku w Starych Tarnowicach – 2013