Powstańcy śląscy (1919-1921) na fotografiach archiwalnych – film