Profesor Jan Miodek – obce naleciałości językowe

Profesor Jan Miodek - obce naleciałości językowe