Ślady działalności bobrów w tarnogórskim lesie – film